Forslag til nye skolekretser kan bryte med nærskoleprinsippet

Var klar over at forskriften kunne være lovstridig: – Vi hadde ingen alternativer

Spørsmålet om lovlighet var oppe til diskusjon da politikerne gikk inn for godkjenning av kommunens opptaksforskrift.

BEGRENSET HANDLINGSROM: Barbara Vögele (MDG) forteller at utdannings- og oppvekstskomiteen var klar over at opptegningen av nye skolekretser kunne være lovstridig. 

Eksklusiv

– Det ble diskutert om de nye forskriftene, og eventuelle forslag til nye kretser for å avbøte kapasitetsproblemene på Sør-Tromsøya, ville stride mot nærskoleprinsippet. Men vi hadde ingen alternativer. Hva skal vi gjøre når økonomien ikke tillater oss å bygge ut eller bygge nytt? Sette opp flere brakker? Vi var nødt til å innstille for godkjenning av forskriftene i kommunestyret, sier Barbara Vögele (MDG), medlem i utdannings- og oppvekstskomiteen.