Kommunen og næringsforeninga etablerer samhandlingsforum:

Boligmangel hindrer vekst hos bedriftene

Nå sliter selv eiendomssutviklingsselskapene i byen med å skaffe boliger til sine nyansatte. Kommunen og næringslivet skal samhandle bedre.

FROKOSTMØTER: Leder i tromsøregionens næringsforening, Trude Nilsen, og næringssjef i Tromsø kommune, Magne Amundsen, etablerer samhandlingsarena. Flere flaskehalser truer veksten i privat sysselsetting i Tromsø. Bedriftene rapporterer om mangel på arbeidskraft, lite tilgang på rimelige boliger for ansatte og manglende samordning med kommunen.   Foto: ESKILD JOHANSEN

Eksklusiv

– Høye boligpriser, og mangel på riktige boliger for ulike grupper er en kjempestor utfordring for oss, der vi har mistet mulige nye ansatte fordi de ikke fikk tak i bolig til fornuftig pris.