UNN har nesten 1.000 leger – men ingen er villig til å bli foretakstillitsvalgt

To viktige verv har siden nyttår stått tomme i UNNs tillitsvalgtapparat.

MANGLER FORETAKSTILLITSVALGTE: Legeforeningen har siden nyttår slitt med å finne nye foretakstillitsvalgte ved UNN. Foto: Marius Hansen  Foto: Marius Hansen

Eksklusiv

Verken Overlegeforeningen (Of) eller Yngre legers forening (Ylf) har i dag konserntillitsvalgte ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN).