Bybildet:

Nonnene i Holtmarka som ba for hele verden

Da karmelittnonnene ankom byen i 1990, var de tomhendte, pengeløse og uten bopel. Men det ordnet seg likevel.

LIVSGLEDE: Kontemplasjon er av karmelittordenens mest grunnleggende konsepter, men det utelukket ikke en snøballkrig når vinteren la seg over byen. 8Begge foto: Arkiv 

Eksklusiv

8. september 1990 kom de første karmelittsøstrene til Tromsø fra et kloster på Island.