Kommunen fikk medhold i Robukta-klagen:

Får fremdeles ikke bygge nytt i Robukta

Fylkesmannen stadfester Tromsø kommunes vedtak om midlertidig forbud mot tiltak på Robukta-eiendommene. Dermed tas klagen fra Total Prosjekt AS ikke til følge.

TOMTESTRID: Fylkesmannen i Troms har nå stadfestet kommunens vedtok om midlertidig forbud mot tiltak på eiendommene i Robukta i påvente av regulering for friområde. Fortsatt er det uenighet om hva kommunen skal betale for å overta eiendommene.Foto: Kjetil Vik 

Eksklusiv

I april i fjor varslet kommunen om at de vurderte å nedlegge midlertidig forbud mot tiltak på flere av eiendommene eid av Total Prosjekt AS. Bakgrunnen var ønsket om å omregulere området til friområde.