På denne sykehjemsavdelingen er en tredjedel av de ansatte menn

På avdeling Strimmelen på Jadeveien sykehjem i Kroken er 15 av de 55 ansatte menn, når man tar med ferie- og tilkallingsvikarer.

TRIVES I JOBBEN: Alexander Moldenæs (fra venstre), Marvin Bagamasbad, Simen Rolland og Amand Negash på Jadeveien sykehjem slår fast at omsorgsarbeid passer for alle. 

Eksklusiv

Blant de faste ansatte utgjør menn omtrent 5,5 av 25 årsverk på avdelingen.