Kommunen vil legge ned disse distriktsbarnehagene

I kommuneadministrasjonens handlings- og økonomiplan for 2019–2021 foreslås det å legge ned fire distriktsbarnehager.
Eksklusiv

Som et innsparingstiltak ønsker kommunen å legge ned alle barnehager med mindre enn ti barn. Dette vil føre til nedleggelse av fire barnehager, og 25 barn vil måtte finne seg ny barnehage.