Disse eiendommene ble kjøpt og solgt i juni

Her kan du se alle eiendomsoverdragelsene i Tromsø i forrige måned.
Eksklusiv

Sentrum-Sommerlyst-Workinnmarka

Ukjent/festerett (gnr 118, bnr 1458) er solgt for kr 9.296.000 fra Bjørn Åge Workinn, Marianne Daldorff Workinn og Sissel Daldorff Workinn til Frabene AS (27.06.2018).