Vil bygge kjempemerder i betong på Tønsnes

Med lang erfaring fra bygging av oljeplattformer, satser tromsøfirmaet Polkonsult AS på enorme oppdrettsmerder i betong. Målet er å bygge dem ved industrihavna på Tønsnes, men de har dårlig tid.

STORE PLANER: Rolf Valum i Polkonsult AS har gigantplaner i forbindelse med at han vil bygge en 15.000 kvadratmeter stor havbruksplattform i betong på Tønsnes. 

Eksklusiv

I fjor inngikk Rolf Valum (75) i Polkonsult en intensjonsavtale med Tromsø Havn om et 20 mål stort område ved Grøtsund industri- og offshorehavn. Her er målet å etablere en dokk, stor nok til å bygge en havbruksplattform, kalt Øymerd, på nesten 15.000 kvadratmeter.

Prislapp: En halv milliard kroner.

Tunge aktører

– I forbindelse med Fiskeridirektoratets utlysning av utviklingstillatelser for opprett av laks og ørret, har Bemlotek utviklet havbruksplattformen ØyMerd for en gruppe oppdrettere i Sør-Troms. De ønsker å søke utviklingstillalelse med denne plattformen som utgangspunkt, sier Valum.

AVANSERT: I midten av plattformen ligger et driftsbygg i tre etasjer med helikopterdekk. Under dekk er det lagringsplass, teknisk utstyr og fôrsiloer. Plattformen har tre separate og spesialutviklede notposer for fisk. I tillegg skal Øymerd utstyres med et energisystem som hindrer isdannelse på dekk og langs fribord. For å sikre god vanngjennomstrømming i denne øvre delen utstyres ØyMerd med et system for tilførsel av frisk vann. Illustrasjon: Nagelld 

 

Bemlotek, som eies av Polkonsult AS, Concrete Structures AS, Kværner AS og AKH Consulting AS, er et teknologiselskap for utvikling av større marine betongkonstruksjoner. Nå håper han Tromsø kan være med på industrieventyret når pilotplattformen skal bygges i full skala.

Gunstig plassering

I begynnelsen av juni kontaktet han Tromsø kommune for å presentere prosjektet og finne ut hvordan det kan tilpasses reguleringsplaner og by- og næringsutvikling i Tønsnes-området.

Hanøytangen i Hordaland er det eneste stedet i Norge som kan bygge så store havbruksplattformer som ØyMerd. Det er imidlertid interesse for at dette skal komme landsdelen til gode.

– På den måten kan vi tilby et miljømessig gunstig supplement med tanke på kortere seil- og slepeavstander, «kortreiste» reparasjons- og vedlikeholdsfasiliteter for havbruks-, industri- og offshorenæringen, samt et ønske om å kunne etablere gode industriarbeidsplasser i regionen, skriver Polkonsult i brevet til kommunen.

Har dårlig tid

Han er skuffet over at han ikke engang fikk svar fra kommunen om at de hadde mottatt brevet. Da han purret, fikk han endelig en beklagelse om at de ikke hadde kapasitet på grunn av ferieavvikling.

– Byplan har ikke kapasitet til å følge opp dette før fellesferien. Vi vil ta nærmere kontakt etter sommeren, skriver kommunen i svaret 21. juni.

HELIKOPTERDEKK: Siden Øymerd er plassert langt fra land utstyres den med helikopterdekk for enkel og trygg oppbemanning ved behov. Illustrasjon: Nagelld 

 

Nå har Valum hastverk dersom Tromsø skal få oppdraget med å bygge Øymerd.

– 1. august 2019 må dokka være ferdig. Vi har allerede tapt seks til syv uker på grunn av ferie. For meg er det kritisk fordi Øymerd kan bli bygget i Skottland, Nederland eller Spania, i stedet for Tromsø, Det ville vært for dumt dersom vi ikke får realisert dette fordi vi ikke har tid, sier 75-åringen.

Bakgrunn fra oljebransjen

Bemlotek har fått 13 millioner kroner fra Innovasjon Norge i utviklingsmidler, og det har vært gjort forsøk i modelltank ved SINTEF i Trondheim.

– Konstruksjonen oppførte seg bedre i modellforsøkene enn i de teoretiske beregningene.

Rolf Valum har lang betongerfaring. Han har vært med siden den spede begynnelse til den norske oljealderen, da han i 1976 var med på Statfjord B-plattformen. Den siste plattformen 75-åringen var delaktig i, var Sakhalin som står i sørøst-Russland i 2014.

Fikk ideen i Venezia

Ideen til den nye oppdrettsteknologien fikk Valum i Venezia i 2012, da han jobbet med bygging av en forankringspongtong for en LNG-terminal.

– Den var som Melkøya i betong! Det var da jeg begynte å tenke, hvorfor ikke bruke betong i fremtidig oppdrett – som neste generasjons merder hvor problemer med rømming, lus og konflikter med lokale fiskere, er minimert. Ideen ble videreutviklet med andre kolleger og gjennom selskapet Bemlotek, før vi i 2016 kom opp med konseptet som vi har tatt patent på og kaller Øymerd.

VETERAN: Rolf Valum har lang fartstid innen norsk og internasjonal oljebransje, en erfaring har nå bruker til å utvikle fremtidens havbruksmerder. 

 

Tåler høye bølger

Det er enorme dimensjoner over oppdrettsplattformen Øymerd. Den veier 19.000 tonn og dekker nesten 15 mål i areal. Den er 10 meter høy, hvorav 7,5 meter er under vann. De tre merdene, hver med en diameter på 55 meter, utgjør en triangel hvor hver side er 120 meter lang.

– Den er synkefri, kan ligge i sterkt værutsatte områder og er dimensjonert for bølgehøyder på 12 meter. Den vil bli plassert ved Steinavær mellom Andøya og Senja. Får vi bygd dokk på Tønsnes kan det åpne for mer industri og offshorevirksomhet, vedlikehold og reparasjon, og flytende vindmøller. Potensialet er fantastisk spennende, sier Rolf Valum i Polkonsult.