– Det er en politisk ukultur i Tromsø å underbudsjettere helsesektoren

Tromsø kommunes egne revisorer mener nå at Tromsø kommunes helse- og omsorgsbudsjett er urealistisk og bryter kommuneloven. Kristoffer Kanestrøm mener det vitner om en politisk ukultur i Tromsø.

POLITISK UKULTUR: Kristoffer Kanestrøm (Frp) mener det er utviklet seg en politisk ukultur der man med vilje underbudsjetterer helse og omsorgssektoren i et håp om å holde utgiftene nede.  

Eksklusiv

«Ansvarsramme for Pleie og omsorg har hatt et betydel merforbruk på 104 millioner kroner, eller 10,3 prosent, i forhold til regulert budsjett. Vi vurderer at ansvarsrammens vedtatte årsbudsjett ikke er realistisk.»