– Kommunen må også ha balanse mellom inntekter og utgifter

Britt Elin Steinveg, administrasjonssjef i Tromsø kommune, mener at det er viktigere at budsjettene totalt er i balanse, enn å se på sektorene isolert sett.

HELTLIG BUDSJETTFORSLAG: Administrasjonssjef, Britt Elin Steinveg, mener at selv om det er avvik mellom regnskap for 2017 og budsjett for 2018 for helse- og omsorgssektoren, så er det helheten i budsjettene må oppfylle kravet til realisme.   Foto: RONALD JOHANSEN

Eksklusiv

Administrasjonssjefen skriver i e-post til iTromso med svar på kritikken fra Komrev Nord av de vedtatte budsjettene for 2018, og manglende oppfølging i revidert budsjett.