Bybildet:

Loset engelskmenn til slaget på Pølse-havna

Dette er søndre del av Hansjordnesgata mens husene ennå står. Mange utbedringer og utbygginger er nok foretatt siden denne utposten nord for byen fikk sin gate.

TOMTA TILBAKE: Thoralf Sivertsens hus til høyre i det gamle bildet, ble borte under oppføringen av det nye boligkomplekset som vi såvidt ser til høyre i bildet under. 

Eksklusiv

Men som den observante leser kanskje oppdager, finnes et hederlig unntak på bildet. For Hansjordnesgata 22, nummer to fra høyre, står ennå slik det ble oppført – så tidlig som i 1818. Det var der, midt mellom selve Bukta og Hansjordneset, at skipper Peder Sørensen kjøpte eiendom av Anders Hors. Seks år tidligere var det den samme Sørensen som under tvang loset krigerske engelskmenn inn til sjøslaget på Pølsehavna.