Frykter regjeringen kan utsette ny E8

Samferdselsdepartementet ønsker å utrede en lavere veistandard på hovedfartsåren fra Balsfjord til Tromsø og å samordne byggingen med Tindtunellen og Ullsfjordforbindelsen. Jens Ingvald Olsen (R) frykter at E8 igjen kan bli utsatt.

E8 i Lavangsdalen  Foto: Ronald Johansen

Eksklusiv

I slutten av juni sendte Samferdselsdepartementet brev til Tromsø kommune og varslet at Statens vegvesen og det statlige selskapet Nye veier AS skal gjennomføre en konstandsgjennomgang av den nye innfartsåren inn mot Tromsø langs E8.