Her er bakgrunnen for samferdselskonfliktene

Både konflikten rundt ny E8 og konflikten knyttet til en ny kvaløyforbindelse har sitt bakteppe i samferdselskonseptet «ytre kystriksvei».

ØNSKER GENERALPLAN: Kampen om østre trasévalg på E8 handlet om å legge til rette for å knytte fremtidige veiprosjekter nordover sammen. Konseptet Ytre kystriksvei – med kortere forbindelser nordover og sørover fra Tromsø er drivkraften bak mye av samferdselskonfliktene rundt Tromsø. Britt Hege Alvarstein (Frp) mener Kystriksveien er fremtidsrettet.   Foto: Christer Pedersen

Eksklusiv

– Vi har ikke nok arbeidskraft her i Tromsø, og det å korte ned reiserutene mot Finnsnes og mot Nord-Troms vil kunne legge til rette for et felles bo- og arbeidsmarked for vår region, sier Britt Hege Alvarstein (Frp).