Søker om fritak fra reguleringsplanen for Bjerkakerhallen

Utbygger av den planlagte fotballhallen på Bjerkaker har søkt kommunen om å få dispensasjon fra flere bestemmelser i reguleringsplanen for området.

FOTBALLHALL: Utbygger vil ha fritak fra en del bestemmelser i reguleringsplanen for Bjerkakerhallen, og har søkt kommunen om dette. Blant annet vil de overskride byggegrensen, samt slippe å bygge en parkeringskjeller. Illustrasjon: Stein Halvorsen Arkitekter 

Eksklusiv

Det er tre punkt i den godkjente reguleringsplanen for Bjerkakerhallen som utbygger ønsker å slippe.