Intervjuet:

Kirsti (68) er pasientenes nye vaktbikkje på UNN

Kirsti Baardsen (68) har som advokat kjempet for norske pasienters rettigheter, og har sågar skapt rettshistorie på området. Nå skal hun tale pasientenes sak ved Universitetssykehuset Nord-Norge.

NY LEDER AV BRUKERUTVALGET: Kirsti Baardsen, pensjonert jurist og pasient- rettighetsforkjemper, ble i april utnevnt til ny leder av brukerutvalget på UNN. Så langt har de første månedene vært hektiske. Foto: Jan Fredrik Frantzen/UNN 

Eksklusiv

I april ble Baardsen oppnevnt som ny leder av brukerutvalget ved Universitetssykehuset Nord-Norge. Hun tok over for Cahtrin Carlyle, som har sittet i brukerutvalget i 14 år, 12 av dem i lederstolen.