Mener byggestøy førte til innleggelse på sykehuset:

– Datteren min måtte legge meg i stabilt sideleie og ringe 113

Kommunen kan komme til å sette en stopper for utbyggingen på Strandkanten etter en drøss med støyklager. En av dem som har fått merket byggingen på kroppen er Charlotte Reyes (37).

SØVNMANGEL: Kris Dutte Solvang og Charlotte Reyes sier støyen påvirker hverdagen og særlig Reyes har slitt med søvnmangel etter arbeidet startet. Foto: Håkon Steinmo 

Eksklusiv

I juli startet Peab Bjørn Bygg arbeidet med å etablere en omfangsmolo på Strandkanten for det som skal bli boligprosjektet Skir. Steinmassene til moloen hentes fra Vannøy og blir fraktet med båt til Strandkanten. Etter oppstarten av arbeidet tok det ikke lang tid før den første støyklagen ble sendt inn til kommunen. Peab har fått frist til fredag med å sende inn dokumentasjon på støynivået til kommunen, ellers risikerer de byggestopp.