Så mye tjener «vi» på reiselivet

Ifølge NHO Reiseliv er skatteinntektene fra reiseliv større enn fra prosessindustrien og sjømatnæringen.

GIR PENGER I KASSEN: Reiselivsnæringen gir millioner av skattekroner til Tromsø kommune.  Foto: Ronald Johansen / iTromsø

Eksklusiv

Menon Economics har laget en rapport for NHO reiseliv kalt «Reiselivsnæringens verdi», hvor det kommer fram at reiselivet gir totalt 4,3 milliarder i skatteinntekter til kommunene i landet vårt.