Kommunen møter mer motstand fra FAU om de nye skolekretsene

– Dårlig og lovstridig forslag

Mandag kveld er det høringsmøte på Grønnåsen skole om de nye skolekretsene, og tirsdag skal Gyllenborg-elever protestere utenfor Sommerlyst. FAU mener endringen er ulovlig, men dét benekter kommunen.

Marcela Douglas, FAU-leder ved Gyllenborg skole, sier at FAU og skoleledelsen har bestemt seg for å levere et felles høringsforslag innen fristen 5. september.  Foto: Ronald Johansen / iTromsø

Eksklusiv

I juni sendte kommunen ut et forslag til nye skolekretser som vil påvirke elever ved skolene Bjerkaker, Fagereng, Gyllenborg, Prestvannet, Workinmarka, Grønnåsen og Sommerlyst. Forslaget har skapt reaksjoner særlig på vegne av elever fra Gyllenborg skole, som nå får Grønnåsen som ungdomsskole i stedet for Sommerlyst.