Bybildet:

Tromsøværinger var lenge skeptiske til soppen

Sopp som matauk har tradisjonelt vært betraktet med stor skepsis blant nordmenn, men etter hvert har også vi innsett hvilke skatter som vokser i høstskogen.

SOPPLAND: Prestvannet fotografert sånn omtrent nordover i 1960. Det vil si at Hochlin-familiens soppland strakte seg bortover fra oss. Eiendommen deres, «Soltun», blir vel anslagsvis å ligge ned i bakken i bildets venstre kant. Ellers ser vi Geofysisk Institutt og Vervarslinga i Nord-Norge (så vidt) til høyre i bildet. Under, nederst i høyre bildekant, bygges Sommerlyst skole. Bak og litt til høyre for Prestvannet ser vi Nordlysobservatoriet. Bildene gjengis med tillatelse fra Perspektivet Museum. Foto: Fjellanger Widerøe/ PEM-FWI-10454 

Eksklusiv

Soppen har vært en velsignelse for de med en minimal, men essensiell, innsikt i hvilke sopptyper som kan spises. Og kanskje viktigere; hvilke som er giftige.