Statsbygg og UiT i konflikt om tomt til studentboliger i Harstad

Prisen på 19 millioner kroner Statsbygg forlanger for tomten i Harstad, der studentsamskipnaden ved UiT planlegger å bygge inntil 120 studentboliger, kan stoppe hele prosjektet.

TAKSTTRØBBEL: UiT Campus Harstad planer om blant annet å bygge studentboliger i den nærmeste bygningen på skissen, Havnegata 11, er satt på vent i påvente av en avgjørelse om verdien på tomta. Statsbygg forlanger takst på 19 millioner, politikerne mener det er grunnlag for å se på en avvikelse av denne taksten. Skisse: UiT Campus Harstad.  Foto: RODEO ARKITEKTER / DOWNTOWN

Eksklusiv

Dette har fått lokalpolitikerne Maria Serafia Fjellstad (V), Einar Mustaparta (H) og Eivind Stene (Frp) til å trykke på knappene og kontaktet sine partikollegaer i regjeringen skriver Harstad Tidende.