Eiendomsoverdragelsene for august:

Disse boligene har skiftet eier

Følgende eiendommer ble kjøpt og solgt i august 2018:
Eksklusiv

Sentrum-Sommerlyst-Workinnmarka

Skansegata 4 (gnr 200, bnr 1287, snr 1) er solgt for kr 7.200.000 fra Jm Hansen Eiendom AS til Bårstua AS (08.08.2018).