Jobber med å gjøre Tønsnes klar for atomubåter

Statens strålevern og Forsvaret er to år inn i utredningen for å kartlegge hva som må til, for å gjøre industrihavna på Tønsnes klar til å ta imot atomubåter.

BESKYTTER: Ifølge Forsvarets hovedkvarter hadde norske heimevernssoldater oppdraget med å beskytte den amerikanske destroyeren USS «Farragut» som nylig lå til kai ved Tønsnes. 

Eksklusiv

På den nye industrihavna på Tønsnes har det de siste dagene vært militær aktivitet i forbindelse med besøket til den amerikanske destroyeren og ubåtjegeren USS «Farragut». Norske heimevernsstyrker har hatt i oppgave å sikre fartøyet.