Bybildet

Renset industrirøyken med 7,2 millioner liter sjøvann

Plutselig, en høstdag i 1977, luktet ikke Tromsø av penger lenger. Hva hadde skjedd?

SYNDEREN: Nordolje ved Stakkevollvegen ble ofte identifisert som «rette far» på de dager da industrirøyken hang over byen. Hvor urettferdig det nå enn måtte oppleves. Dette flyfotoet fra Fjellanger Widerøe er udatert, men det spekuleres i at det kan være fra midten av 50-.tallet da Skogåsvegen i Storskogåsen allerede er på plass. Rett sør (til venstre) for Nordolje ligger Tøllefsens verft, mens til nord (eller til høyre i denne anledning» ligger Kræmers fryseri. Bildet gjengis med tillatelse fra Perspektivet Museum.   Foto: Fjellanger Widerøe/ PEM-FWI-10284

Eksklusiv

Kanskje føltes det ekstra tomt den septemberdagen? Forretningsdrift i Tromsø var jo så tett forbundet til lukter av ymse slag at den nye tiden som sto for døra fortonte seg kanskje som utopisk? Eller bare uvant?