Slik vil de holde gravstedenes historie levende

Gravminnene på Tromsø gravlund representerer et oppkomme av byhistorie. Nå jobber Tromsø Gravlunds Vel for at kulturhistorisk viktige gravsteder får et nytt liv igjen.
Eksklusiv

Tele i bakken, røtter fra trær og i noen tilfeller menneskelig adferd fører fra tid til annen til at gravsteder velter, og i noen tilfeller knekker. Mange av disse gjelder over hundre år gamle graver, til mennesker med en viktig plass i Tromsøs historie.