Nye konkurser og endringer i byens næringsliv

Få siste nytt fra næringslivet her!

bobestyrer: Advokat Jan Halstein Haugnes. 

Eksklusiv

• JAN HALSTEIN HAUGNES (bildet) er av tingretten oppnevnt som bobestyrer etter konkursen i Porbo Bygg AS på Stakkevollveien. Det var selskapets styreleder, Marcin Ulatowski, som begjærte oppbud. Regnskapet for 2017 viser en omsetning på vel 8 millioner kroner. Resultatet før skatt endte på minus 114.000 kroner. Så sent som i 2015 var det snakk om et underskudd. Advokat Haugnes opplyser at selskapet har vært en betydelig aktør siden oppstarten i 2014. Men betydelig færre oppdrag i år og at eierne ikke har fått inn utestående, gjorde at de måtte gå til skifteretten. 15 ansatte mister jobben. Første skiftesamling blir om knappe to måneder.