For snart tre år siden ble planen for oppgradering av Stakkevollveien vedtatt:

Kommunen varsler omstart for Stakkevollveien-plan

For snart tre år siden ble planen for oppgradering av Stakkevollveien vedtatt. I sommer opphevet Fylkesmannen vedtaket. Nå gjør kommunen et nytt forsøk på å få planen vedtatt.

RESTART: Etter at Fylkesmannen i sommer opphevet kommunestyrets vedtak om reguleringsplan for Stakkevollveien, starter kommunen nå en ny planprosess. 

Eksklusiv

Nylig sendte Byutvikling ut varsel om igangsetting av reguleringsarbeid for Stakkevollveien. Den 2,2 kilometer lange strekningen fra Hansjordnesbukta til Breivika skal oppgraderes med kollektivfelt i begge retninger, gang- og sykkelvei på vestsiden og fortau på østsiden av Stakkevollveien.