Riksantikvaren reagerer på Vervet-planene

Riksantikvaren mener planforslaget for Vervet-utbyggingen strider mot nasjonale kulturminneinteresser for Tromsøbrua og Skansen, og ber fylkeskommunen reise innsigelse.

I KONFLIKT: Riksantikvaren mener planforslaget til Vervet AS er i konflikt med kulturminneinteressene Skansen og Tromsøbrua representerer og vil reise innsigelse. Illustrasjon: LPO arkitekter 

Eksklusiv

Allerede i 2012 reiste Riksantikvaren innsigelse til planforslaget fordi Skansen og Tromsøbrua representerte nasjonale kulturminneverdier.