Fylkesrådet fremmer innsigelse til Vervet-plan

Etter at Riksantikvaren ba fylket fremme innsigelse til planforslaget for skipsverftstomta, går fylkesråden inn for det samme.

INNSIGELSE: Fylkesråd vil fremme innsigelse til Vervet-plan. Illustrasjon: LPO arkitekter 

Eksklusiv

– Fylkesrådet fremmer innsigelse til detaljreguleringsplan skipsverftstomta, plan nr. 1891, heter det i forslag til vedtak fra Sigrid Ina Simonsen, fylkesråd for kultur og næring når Fylkesrådet behandler saken tirsdag 25. september.