Konkurser og selskapsendringer

bobestyrer: Advokat Ingar Nordmo Olsen. 

Eksklusiv

• INGAR NORDMO OLSEN (bildet) håndterer bobehandlingen etter at tingretten slo Egiro Bygg AS i Lanesveien konkurs. Selskapet ble etablert sommeren 2016 og hadde Egidijus Krajevas som kontaktperson. Første skiftesamling blir medio november.