Flere hundre alvorlige avvik i hjemmetjenesten i fjor:

Les alle avviksmeldingene her

I fjor ble det registrert 975 avvik hos hjemmetjenesten i Tromsø kommune. Her kan du se alle.

Illustrasjonsbilde  Foto: Gorm Kallestad / SCANPIX

Eksklusiv

Avviksmeldingene meldes i det elektroniske meldingssystemet Compilo, hvor de kan gis alvorlighetsgrad "lav", "middels" eller "høy". Det er imidlertid opp til den enkelte ansatte å vurdere hvilke gradering som skal brukes, noe som fører til svært sprikende praksis.