Sentrumspartiene med felles budsjettforslag for 2019:

Vil kutte i administrasjon, redusere eiendomsskatten og effektivisere helse- og omsorgssektoren

Sentrumspartiene presenterte tirsdag sitt felles budsjettforslag. De har fokus på barn og unge, kutt i administrasjon og helse og omsorgssektoren og reduksjon i eiendomsskatten.

ALTERNATIVBUDSJETT: Morten Skandfer (V), Helga Marie Bjerke (Krf) og Marlene Berntsen Bråthen (Sp)  Foto: Eskild Johansen

Eksklusiv

Onsdag skal kommunestyret i Tromsø behandle budsjett for 2019 og økonomiplan fram mot 2022. Sentrumspartiene Venstre, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet stiller for tredje året på rad med felles budsjettforslag.