Nå skal kandidatene til UNN-direktørstillingen i ilden

I neste uke starter første intervjurunde av kandidater til stillingen som ny UNN-direktør. Styreleder Ansgar Gabrielsen håper å kunne ansette den nye direktøren i styremøtet 15. november.

JAKTER NY UNN-DIREKTØR: UNN-styreleder Ansgar Gabrielsen sier han håper at styret kan ansette ny administrerende direktør i styremøtet 15. november. Foto: Ronald Johansen 

Eksklusiv

Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) har hatt Marit Lind i stillingen som konstituert direktør siden Tor Ingebrigtsen sa opp i februar, men nå er arbeidet i gang med å finne en fast arvtaker etter Ingebrigtsen. 13. september gikk søknadsfristen ut, og ni personer har søkt på stillingen. I neste uke starter første intervjurunde.