FAU slo alarm om mugg, råte og skadedyr – nå opprettes det tilsynssak på Tromsdalen skole

Det er påvist dårlig luftkvalitet, funnet mugg, råte, sølvkre og skjeggkre, mens ansatte sliter med helseplager. Nå opprettes tilsynssak på Tromsdalen skole etter anmodning fra foreldre og ansatte.

GAMMEL SKOLE: Tromsdalen skole er 60 år og er med sine over 500 elever byens største barneskole i elevtall. Nå har politikerne vedtatt å bygge ny skole, men både ansatte og foreldre er bekymret for innemiljøet i de gamle skolelokalene. FAU-leder Marius Chramer (innfelt) ved Tromsdalen skole er glad for at kommuneoverlegen nå skal gjennomføre tilsyn.  Foto: Jon Terje Eiterå/Tom Benjaminsen

Eksklusiv

FAU, skolens verneombud og tillitsvalg mener eksisterende forhold ved Tromsdalen skole er i strid med regelverket i blant annet forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler.