Tromsømann (31) saksøker staten for millioner etter røykdykkerulykke i militæret

Mannen ble skadd i en ulykke mens han avtjente verneplikt, og kan trolig aldri jobbe som normalt igjen. Nå saksøker han Statens pensjonskasse for yrkesskade og tapt livsutfoldelse.

  Foto: Ronald Johansen

Eksklusiv

I 2009 var den da 22 år gamle Tromsø-mannen innkalt til førstegangstjeneste i militæret i Sør-Norge. I februar det året skulle soldatene gjennom en røykdykkingsøvelse, der de beveger seg inn i rom som er laget for å fylles med røyk. Men da mannen ledet et lag inn i rommet, gikk noe galt.