Tromsø kommune styrer mot gigantunderskudd på 150,5 millioner kroner for 2018:

Ap: – Vi har budsjettert optimistisk

Ap er uenig i at forklaringen på rekordunderskuddet er at man har brukt penger man ikke har. Men innser at budsjetteringen har vært optimistisk.
Eksklusiv

Tromsø kommune styrer mot et rekordunderskudd på driftsbudsjettet på 150,5 millioner kroner. I dette underskuddet stammer 200 millioner kroner fra merforbruk på helse og omsorgssektoren.