Tiden etter hun ble kreftfri var mer utfordrende for Kari (51) enn selve sykdomsperioden

En av tre kvinner faller ut av arbeidslivet som følge av senskader etter brystkreftbehandling. Kommunetopp Kari Henriksen (51) er en av dem som fremdeles står i full stilling.

I FULL JOBB: I dag jobber Kari Henriksen (51), avdelingsdirektør for oppvekst og utdanning, fulle dager ved administrasjonsledelsens kontorer i tredje etasje på rådhuset. Da hun i 2015 ble kreftfri var ikke det gitt. 

Eksklusiv

I slutten av januar 2015 fikk daværende kommunaldirektør Kari Henriksen, 48 år gammel, diagnosen brystkreft. I februar samme år ble hun operert og erklært kreftfri. Hun måtte likevel gjennom både cellegift- og strålebehandling for å hindre tilbakefall.