Bevæpner seg med svulstprøver for å avsløre lungekreftmysterier

Forskere fra UNN og UiT leder arbeidet med et nytt og kraftig verktøy i kampen mot lungekreft.

TELLER CELLER: Sammen med patolog Samer Al-Saad (til venstre) og stipendiat Mehrdad Rakaee, analyserer professor Lill-Tove Rasmussen Busund et utsnitt fra en av de mange vevsprøvene forskningsgruppen jobber med å registrere og digitalisere. 

Eksklusiv

Årlig får over 3.000 personer lungekreft i Norge. I bare ett av tre tilfeller er det mulig å gi helbredende behandling, og i bare ett av fem tilfeller kan pasientene opereres.