Kolonialforretning på alle hjørner

Vårt gamle hovedbilde viser i hovedsak søndre del av forretningslivet i 60-tallets Tromsø – den gang det by- og forretningsmessige stoppet ved Fiskergaten og slakter Loe.
Eksklusiv

Det siste huset vi ser på vestsiden av gaten, er Kristine Johannessens kolonial, på hjørnet mot nettopp Fiskergaten.