Politiet nærmer seg slutten av etterforskningen mot samfunnstoppen:

Utreder en av de fornærmede for psykiske lidelser og utviklingshemming

Den fornærmede mannen samarbeider nå med politiet og den sakkyndige som foretar vurderingen.

SNART FERDIG: Elin Norgård Strand, leder for seksjon for påtale ved Troms politidistrikt, opplyser at politiet bare venter på rapporten fra den sakkyndige før saken mot samfunnstoppen på nytt sendes til statsadvokaten.   Foto: Ronald Johansen

Eksklusiv

Politiet sendte i august saken mot den sedelighetssiktede tromsømannen til Troms og Finnmark statsadvokatembeter for påtalevurdering. Men de fikk den raskt tilbake med beskjed om ytterligere etterforskning og sakkyndig undersøkelse av én av de tre fornærmede.