Skolekretsinndelingen:

Vil sende elever fra både Prestvannet og Gyllenborg til Grønnåsen

Administrasjonen i kommunen har snudd, og vil ikke sende samtlige syvendeklassinger fra Gyllenborg skole til ungdomsskolen på Grønnåsen neste høst.

DELES: Gyllenborg skolekrets blir delt, og alle ungdomsskoleelever som bor nord for Kirkegårdsveien og Langnesveien sendes til Grønnåsen. De som bor i sør får gå på Sommerlyst skole.  Foto: Ronald Johansen

Eksklusiv

Etter omfattende protester mot administrasjonens forslag til nye skolekretser, går kommunen nå tilbake på det mest omstridte punktet: At Grønnåsen skal bli ungdomsskole for Gyllenborg skolekrets.