34 personer vil jobbe i kommunens nye forsknings- og utviklingsavdeling

Stillingen skal styrke samarbeidet mellom kommunen og UiT innen helse- og sosialfag.

Tromsø kommune skal styrke samarbeidet med UiT.  Foto: Jon Terje Eiterå

Eksklusiv

Tromsø kommune og UiT ønsker å styrke samarbeidet gjennom tilsetting av en felles koordinator for praksis og kompetanseutvikling innen helse- og sosialfag.