Idrettsforbundet åpner likevel for støtte til aktivitetsguidene i Tromsø:

Aktivitetsguidene i Tromsø har hjulpet 350 fattige barn inn i idretten

Tromsø idrettsråd fikk denne uka beskjed om at Norges idrettsforbund likevel vil åpne for at Tromsø idrettsråd kan søke midler til aktivitetsguider, etter først å ha vært kritisk til prosjektet.

350 barn: Idrettsguirdene i Tromsø har siden 2015 hjulpet 350 barn inn i idrettsklubbene i Tromsø.  Foto: Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

Eksklusiv

Prosjektet handler om å lose barn i lavinntektsfamilier og innvandrerfamilier, som normalt ikke har råd eller mulighet til å delta i organisert idrett, inn i idrettsklubbene ved hjelp av støttekontakter eller guider. Prosjektmodellen kopieres nå i flere av de større byer i landet.