Aps forslag om leksefri skole møter motstand fra Høyre

– Leksefri er helt uaktuelt

Høyrepolitikerne Tor Arne Morskogen og Sebastian Henriksen mener at målet må være en skole som gir bedre lekser, ikke en skole som fjerner dem helt.

IMOT LEKSEFRI: Høyrepolitikerne Tor Arne Morskogen (til venstre) og Sebastian Henriksen sier det er uaktuelt med leksefri, men vil evaluere hvilke type lekser tromsøskolene gir elevene sine. 

Eksklusiv

Den nye Ungdata-undersøkelsen viser blant annet at 62 prosent av jentene og 33 prosent av guttene i Tromsø blir stresset av skolearbeid. Marta Hofsøy (Ap) mener at leksefri skole kan forhindre at unge blir stresset og utslitt av skolearbeid, og forslår at kommunestyret skal legge til rette for at leksefri prøves ut i Tromsø.