Den nye UNN-direktøren skjønner at de ansatte er bekymret

Nytilsatt sykehusdirektør Anita Schumacher (60) lar seg ikke skremme av uvær og bråk. Nå forbereder hun seg på en heftig pendlertilværelse.

KLAR TIL DYST: Anita Schumacher (60) takket tirsdag ja til jobben som direktør ved Universitetssykehuset Nord-Norge. Fra og med 2. januar skal hun pendle mellom hjemmet i Holmestrand og Tromsø. Foto: Akershus Universitetssykehus 

Eksklusiv

Det stormer i korridorene ved landsdelens største arbeidsplass. Blant de rundt 6.000 ansatte er tilliten til Helse Nord-ledelsen tynnslitt. Kaoset rundt ambulanseflykrisen og PCI-saken har pisket opp et allerede stormutsatt farvann til stor bølgegang. At Helse Nord knapt nevner UNN – selve bunnplanken i det nordnorske helsetilbudet – i sin strategiske utviklingsplan for de neste 17 årene, har heller ikke bidratt til å roe gemyttene ved universitetssykehuset.