Disse vil lede kommunens nye fag- og utviklingsenhet

Tromsø kommune har opprettet en ny enhet i avdelingen for helse og omsorg, og er på jakt etter leder.

SEKS SØKERE: Seks   Foto: Jon Terje Eiterå

Eksklusiv

Enheten vil bestå av seksjonsovergripende fagstillinger, spesialiserte fag-/koordinatorstillinger og Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Troms.