Livet på innsiden:

Kvinner kan sitte 23 timer i døgnet innelåst på cella i Tromsø fengsel

Kvinnene som soner på lukket avdeling har ikke de samme tilbudene som menn. Nå innrømmer fengselsleder at forholdene kunne vært bedre.
Eksklusiv

«Det er et gjennomgående problem at kvinner nedprioriteres» heter det i Likestillings- og diskrimineringsombudets (LDO) rapport «Innsatt og utsatt» fra 2017 om norske fengsler. For ifølge rapporten er det nettopp det som skjer i en rekke norske fengsler, og særlig der det soner både kvinner og menn.