Nå kan nordnorske forfattere søke om arbeidsstipend på 100.000 kr

I fjor vant forfatter Kristin Bjørn arbeidsstipend på 100.000 kroner fra fylkeskommunen. Nå kan forfattere søke om neste års stipend.

vant i 2018: I mai ble forfatter Kristin Bjørn tildelt fylkeskommunens arbeidsstipend for nordnorske forfattere på 100.000 kroner. Nå kan forfattere søke om neste års stipend.  Foto: Julie Pike

Eksklusiv

«Nordnorsk litteraturstrategi for 2017-2021» ble vedtatt av Troms fylkesting og Finnmark fylkesting i mars 2017. Målet er å styrke produksjon og formidling av nordnorsk litteratur, og derfor ble det satt av midler til å dele ut et årlig arbeidsstipend fram til 2021.