Hans Jakob Horst (1848–1931):

Den radikale rektor

Mens noen nordlendinger flytter til Oslo for å slippe unna landsdelen, flyttet rektor Horst til hovedstaden for å snakke Nord-Norges sak.

SKOLE OG REKTORBOLIG? Latinskolen (i Parkgata 18) ble tatt i bruk i 1865 med senere statsminister Johannes Steen som rektor. Da het den «Tromsø Lærde og Realskole», men skiftet navn til «Tromsø offentlige høyere allmennskole» i 1871. Da skolen flyttet til Kongsbakken i 1924 ble her lokaler for kommunens administrasjon med gymsalen som bystyresal. Det historiske bygget brant ned til grunnen 7. januar 1979. Bildet er tatt i 1954 og gjengis med tillatelse fra Perspektivet Museum. Foto: Arthur Sjøtun  Foto: Arthur Sjøtun

Eksklusiv

Det er vel tvilsomt at funksjonæren fra folketellinga i 1900, som banket på i Wergelands vei 5 i Christiania, visste hvem han var, mannen som åpnet døra. I Tromsø kjente imidlertid alle Hans Jakob Horst. I folketellinga oppgis hans yrke som «Rektor og Stortingsmand», «Fødested: Hammerfest», «Sedvanlig bosted: Tromsø» – og hans bostatus i Oslo? «Midlertidig tilstedeværende».