Kommunen anmelder vindmølleparken på Kvaløya for mulig utslipp av hydraulikkolje

Utbygger avviser utslipp og mener drikkevannet på Brensholmen er trygt, men frakter vann til beboere i Buvika.

STORT OMRÅDE: Nordlys bygger et 40 kilometer stort veinett på fjellet over Kattfjord, der 67 vindmøller med tilhørende driftsbygninger skal på plass. FOTO: Tom Benjaminsen 

Eksklusiv

– Det er åpenbart at folk blir urolige om man er utrygge på hva som er i drikkevannet, sa ordfører Kristin Røymo, da formannskapet ble orientert tirsdag om at kommunen har valgt å anmelde vindmølleparken på Kvaløya for brudd på forurensningsloven.